Inverko logo


Van afval tot eindproductInverko is een beursgenoteerde onderneming gespecialiseerd in het recyclen van kunststof afvallen. Inverko zamelt kunststof afvallen in en sluit langjarige contracten af met gemeenten en grote afvalinzamelaars. Inverko recyclet deze afvallen naar grondstoffen voor nieuwe eigen producten. Tevens worden deze grondstoffen verkocht aan de kunststofverwerkende industrie. Door middel van ons unieke concept ‘van afval tot eindproduct’ heeft Inverko zich ontwikkeld tot een volwaardig ketenspeler die concreet invulling geeft aan een nieuwe circulaire economie.